Ticari Abonelik

 • Nüfus cüzdanınızın fotokopisi
 • Tapunuzun fotokopisi
 • Elektrik, su, ve çevre temizlik hizmetlerinden yararlandığınızı gösterir belge veya belgelerden birinin fotokopisi.
 • Binanızda doğalgaza geçmek için % 51 lik apartman yönetimi kararı bulunması
 • Apartman yönetim kararı, sekiz ve sekizden fazla daireli binalarda, noter onaylı karar defterindeki yönetim kurulu kararıdır. (Sekizden az daireli binalarda ise, kat maliklerinin imzalı dilekçesidir.)
 • Tercih ettiğiniz ısınma şekli; ("merkezi" ya da "bireysel") apartman kararınızda belirtilmiş olmalıdır.
Ayrıca
 • Merkezi sistem abonelikleri, apartman yönetimi adına yapılmakta olup bu durumda, ilgili apartmanın % 100 abone olma zorunluluğu vardır.
 • Apartman yönetiminin vekaletname verdiği üçüncü bir şahıs ile de abonelik işlemleri yapılabilmektedir.
 • Vergi levhanız
 • Ticari sicil numaranız
 • Şirket statüsünde değilseniz sadece vergi levhanız yanınızda olmalıdır.