Doğalgazın özellikleri nelerdir?

 • Doğalgaz renksiz ve kokusuz bir gazdır.
 • Doğal gaz 1.cil enerjidir,çıktığı haliyle kullanılır.
 • Yanma özellikleri açısından yüksek verimlidir.
 • Doğalgaz içersinde yanmayan hiçbir madde yoktur.
 • Doğal gaz havadan hafiftir,serbest halde iken yükselir ve birikmez.
 • Emniyetli, patlama riski daha az olan bir gazdır.
 • 1 m3 gazın yanması sonucu 8250 kcal açığa çıkar.
 • Tam yanma sağlanamazsa CO gazı ortaya çıkar.
 • Doğalgaz zehirli değildir.
 • Kükürt ve kükürtlü maddeler olmadığı için SO2 gibi zehirli gaz açığa çıkarmaz.
 • Yakılması için ön hazırlama ve depolama gerektirmez.
 • Homojen bir karışıma sahip olmasından dolayı yanma verimi yüksektir.(%95_ %99)
 • Doğal gazın özgül ağırlığı 0,55 civarındadır, aynı hacimdeki havadan yarı yarıya daha hafiftir.
 • Doğalgazın tutuşma sıcaklığı 650 oC
 • Doğalgazın alev hızı 0,36 m/s
 • Doğal gazın üst ısıl değer aralığı: 9360 kcal/m3 --------- 8750 kcal/m3 = 38,5 MJ/m3 = 11 kwh/m3