Müşteri Hizmetleri

 

1.     VİZYONUMUZ:

Doğalgaz Dağıtım sektöründe adı kurumsallıkla anılan; hizmet kalitesinde, hizmet hızında ve müşteri güvenini sağlamada her zaman örnek gösterilen bir şirket olmak.

 

2.     MİSYONUMUZ:

Çalışanlarımızın katılımıyla yasalara ve çevreye karşı olan sorumluluklarımızın bilinciyle ileri teknolojiyi kullanarak doğalgaz hizmetlerini müşterilerimize; güvenli, ekonomik, kesintisiz, hızlı ve konforlu  bir şekilde sunmak ve doğalgazlı yaşamı bölgemizde rutin hayatın parçası haline getirmek.

 

3.     DEĞERLERİMİZ:

Ø  Bilgi,

Ø  Tecrübe,

Ø  Üretkenlik,

Ø  Verimlilik,

Ø  Teknoloji kullanımı,

Ø  Güvenilirlik,

Ø  Şeffaflik,

Ø  Saygı, (İnsana, Çevreye, Yasalara)

 

4.     POLİTİKALARIMIZ

 

4A. KALİTE POLİTİKAMIZ:

Doğalgaz dağıtım sektöründe:

Ø  Sektörün gerektirdiği son teknolojiyi takip ederek kurumda uygulamak,

Ø  Hizmette, kalitede, işlem hızında ve müşteri güvenini sağlamada sürekli en önde olmak,

Ø  Kurum kültürünü canlı tutmak ve bu bilinçle hareket etmek,

Ø  Kaynakları verimli bir şekilde kullanmak,

Ø  Çalışanlarımızın sürekli eğitimini işimizin ayrılmaz  bir parçası olarak görmek,

Ø  Yasa ve mevzuattan gelen yükümlülüklerimize hasasiyetle uyarak  ilkelerimiz doğrultusunda sürekli iyileştirme ve gelişme sağlamak,

 

4B. ÇEVRE POLİTKAMIZ:

Doğalgaz Dağıtım sektöründe faaliyetimizin her safhasında;

Ø  Çevre ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uymak,

Ø  Çevre Yönetim Sistemini düzenli olarak gözden geçirmek ve iyileştirmek,

Ø  Faaliyetlerimiz  sırasında çevreye daha az zarar verecek yöntemler araştırmak,

Ø  Çalışanlarımızın, müteahhitlerimizin ve tedarikçilerimizin çevreye duyarlılığını artırmaya çalışmak

Çevre Politikamızdır.

 

4C. İSG POLİTİKAMIZ

Doğalgaz Dağıtımı işini yaparken;

Ø  Çalışma ortamı güvenlik seviyesini yasa ve yönetmenliklerin ötesinde iyileştirmeye çalışmak,

Ø  Çalışanlarımıza güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak,

Ø  Çalışanlarımız, müteahhitlerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer çözüm ortaklarımızla beraber üst düzey bir güvenlik bilinciyle maksimum birim zamanda minimum iş kazası kaza oranını korumak,

İş Sağlığı ve Güvenliği politikamızdır.