• Doğalgaz Acil İhbar Hattı : 187
 • Tel : 444 0 187
 • Whatsapp : 0552 187 0 187
 • Bip : 0538 882 91 91

Politikalarımız

PolitikalarımızMİSYON

Çalışanlarımızın katılımıyla, yasalara ve çevreye karşı olan sorumluluklarımızın bilinciyle, ileri teknoloji kullanarak doğal gaz hizmetlerini müşterilerimize; güvenli, ekonomik, kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde sunmak ve doğal gazlı yaşamı bölgemizde rutin hayatın parçası haline getirmektir.

 

VİZYON

● ‘’Doğal Gaz Dağıtım’’ sektöründe adı kurumsallıkla anılan; hizmet kalitesinde, hizmet hızında ve müşteri güvenini sağlamada her zaman örnek gösterilen bir şirket olmaktır.

 

 

DEĞERLERİMİZ

 • Bilgi,
 • Tecrübe,
 • Üretkenlik,
 • Verimlilik,
 • Teknoloji Kullanımı,
 • Güvenilirlik,
 • Şeffaflık
 • Saygı (İnsana, Çevreye, Yasalara)

KALİTE POLİTİKAMIZ:


’’Doğal Gaz Dağıtım’’ sektöründe; 

Sektörün gerektirdiği son teknolojiyi takip ederek kurumda uygulamak,

Hizmette, kalitede, işlem hızında ve müşteri güvenini sağlamada sürekli en önde olmak,

Kurum kültürünü canlı tutmak ve bu bilinçle hareket etmek,

Çalışanlarımızın sürekli eğitimini işimizin bir parçası olarak görmek,

Yasa ve mevzuattan gelen yükümlülüklerimize hassasiyetle uyarak ilkelerimiz doğrultusunda sürekli iyileştirme ve gelişme sağlamak,

Kalite Politikamızdır.


ÇEVRE POLİTİKAMIZ:


’’Doğal Gaz Dağıtım’’ sektöründe faaliyetimizin her safhasında;

Çevre ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uymak,

Çevre Yönetim Sistemini düzenli olarak gözden geçirmek ve iyileştirmek,

Faaliyetlerimiz sırasında çevreye daha az zarar verecek yöntemler araştırmak,

Kirliliğin önlenmesi hususunda çalışmalar yapmak,

Çalışanlarımızın, müteahhitlerimizin ve tedarikçilerimizin çevreye duyarlılığını arttırmaya çalışmak,

Çevre Politikamızdır.

 
İSG POLİTİKAMIZ


’’Doğal Gaz Dağıtım’’ işini yaparken;

İş kaynaklı yaralanmaları ve hastalıkları engellemek için sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını sağlamak,

Yasal, mevzuat ve diğer şartlar gibi uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,

Risk ve fırsatları sürekli kontrol altında tutarak, risk ve tehlikeleri minimum seviyeye düşürmek,

Çalışanlarımız ile sürekli istişare içinde olarak, müteahhitlerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer çözüm ortaklarımızla beraber üst düzey bir güvenlik bilinciyle maksimum birim zamanda minimum iş kazası kaza oranını korumak,

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızdır, taahhüt ederiz.


BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ


Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile;

Doğalgaz Alımı Ve Satışı İle Birlikte Doğalgazın Müşteriye Ulaşımı İçin Tesisat Ve Dağıtım Şebekesinin Kurulması kapsamında sürekli gelişme ve iyileşmeyi sağlamak,

Hedeflerimiz ile uyumlu, ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uymak,

Müşteri sözleşmelerine ilişkin güvenlik yükümlülüklerini dikkate almak,

Sürdürülebilir, risk değerlendirmesi ile risk yönetimi esaslı bir bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli kılmaktır, taahhüt ederiz.


ENERJİ YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

Enerji Yönetim Sistemi ile;

Doğal Gaz Alımı Ve Satışı ile birlikte doğal gazın müşteriye ulaşımı için tesisat ve dağıtım şebekesinin enerji amaç ve hedeflerine uygun kurulmasını sağlamak,

Kurulan iç tesisatların denetim ve kontrolünü yapmak,

Hizmetlerimizi gerçekleştirmek için; kaynakları sağlanmak,

Tasarım ve satın alma faaliyetlerini yürütürken enerji verimliliğini gözetmek,

Tüm bunları gerçekleştirirken yasal gerekliliklere ve diğer şartlara uymak,

Enerji yönetim sistemini sürekli iyileştirmektir, taahhüt ederiz.

 


MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ

 

Hizmetlerimizi gerçekleştirirken müşteri memnuniyetini en üst safhada tutmak,

Müşteri şikayetleri ile ilgili çözüm odaklı hareket etmek,

Mali, işletmeye ait ve kuruluşla ilgili şartlara uymak,

Müşterilerin, personelin ve diğer ilgili tarafların şartlarına uymak,

Yasal, mevzuat ve diğer şartlar gibi uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,

Müşteri memnuniyeti politikamızdır, taahhüt ederiz.