• Doğalgaz Acil İhbar Hattı : 187
  • Tel : 444 0 187
  • Whatsapp : 0552 187 0 187
  • Bip : 0538 882 91 91

SERBEST TÜKETİCİLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

SERBEST TÜKETİCİLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİSayın Müşterimiz;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun 4168 sayılı Kurul kararı ile konut tüketicileri dışındaki tüm doğal gaz kullanıcıları serbest tüketici statüsüne kavuşturulmuştur. Yine 3603 sayılı Kurul Kararı’nın 5. maddesinin II. fıkrasında “Serbest tüketicilerin bağlantı hattı, -bedeli kendilerine ait olmak üzere- dağıtım şirketinin uygun göreceği yerden şebekeye bağlanacak şekilde, serbest tüketicinin seçimine bağlı olarak dağıtım şirketine veya sertifika sahibi kişilere yaptırılır” hükmü bulunmaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde doğal gaz talebinde bulunmuş olduğunuz işyeri serbest tüketici müşteri statüsünde yer aldığından, doğal gaz bağlantı hattınızı Şirketimize yaptırabileceğiniz gibi, Şirketimiz dışında sertifika sahibi farklı bir firmaya da yaptırabilirsiniz. Bağlantı hattınızı Şirketimize yaptırmanız halinde tarafınızdan Şirketimize ödenmesi gereken bağlantı bedeli üst yazımızda belirtilmiştir.

İşletmenizin doğal gaz bağlantı hattının yapımı için Şirketimiz dışında sertifikalı bir firmanın tercih edilmesi halinde Şirketimize ödenmesi gereken bağlantı bedeli işyeriniz için tesis edilecek doğal gaz hattının ilk 100 metresi için 2.360*(ikibinüçyüzaltmış) TL+KDV ve sonraki her 1 metresi için de 15* (onbeş) TL +KDV olacaktır. Bağlantı hatlarının yapımı konusunda EPDK’dan sertifika almış olan firma listesine EPDK’nın aşağıdaki linkinden ulaşılmaktadır.

https://lisans.epdk.gov.tr/epvys-web/faces/pages/lisans/dogalgazYapimVeHizmetSertifikasi/dogalgazYapimVeHizmetSertifikasiOzetSorgula.xhtml

 

Doğal gaz bağlantı hattının yapımı için sertifikalı firmayı tercih etmeniz halinde gaz kullanmaya geçiş süreci aşağıdaki şekilde gerçekleşecektir:

1. Münferit bağlantı hattı olan doğal gaz müşterilerinin bu hatları üzerinden başka bir müşteriye bağlantı yapılmasının durumu var ise mevcut müşteri/müşterilerin görüşü Dağıtım Şirketince alınır. Ayrıca Dağıtım Şirketi, mevcut başka bir müşterinin ya da müşterilerinin hattına bağlantı yapılması gerekiyorsa katılım bedelini hesaplar ve müşteriye bildirir,

2. Yukarıdaki EPDK linkinden bağlantı işlemini yapacak firma belirlenir, (Ayrıca bağlantı ve/veya servis hattı yapacak firmanın, dağıtım şirketinden "İç tesisat ve servis hatları sertifikası"nın "Servis Hattı Yapım Bakım Onarım" konu başlıklı sertifikasına sahip olması gerekmektedir.)

3. Aynı linkten faaliyet konuları içinde “müşavirlik” konusu bulunan müşavir firma belirlenir,

4. Kurumunuz / Şirketinizle / Şahsınızla firma arasında bağlantı sözleşmesi yapılır,

5. Bağlantının sertifikalı firma tarafından yapılacağının Şirketimize yapılan sözleşmelerle birlikte yazılı olarak bildirilir,

6. Şirketimiz nezdinde Abone Bağlantı Anlaşmasının tanzimi yapılır, (işletmeniz için tesis edilecek hat metrajına bağlı olarak tespit edilen bedel ile 1.maddede belirtilen durum var ise belirlenen bedel bu işlemle birlikte tahsil edilecektir),

7. İş başlama dosyasının firma tarafından Şirketimize sunulması ve şirketimizce gerekli incelemeler sonrasında onaylanır,

8. Firmaya bağlantı noktası ve güzergâhı ile ilgili yer tesliminin yapılır, (kurumunuz  / şirketiniz / şahsınız ve Şirketimiz onayı ile),

9. İşe başlanmadan önce Sertifikalı Firma ile "A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı" arasında yapılan sözleşme Dağıtım Şirketine sertifikalı firma tarafından beyan edilmelidir. İşin yapılması esnasında aynı "A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı"nın işin başında olması zorunludur.

10. Firma tarafından iş başlama dosyasında belirtilen imalat   yapılır,

11. Dağıtım Şirketi, işin başlaması ile birlikte kendi bünyesinden ve/veya anlaşmalı müşavir firma kontrol elamanı ile birlikte Sertifikalı Firma'nın mühendisi, yapılan imalatın tamamını hattın devreye alınmasına kadar teknik şartnameye göre takip ve kontrol edecektir.

12. Tesisin test işleminin firma tarafından gerçekleştirilmesi ve devreye almaya hazır hale getirilir,

13. Devre alma işlemi için müşavir firma tarafından Şirketimize yazılı başvuru yapılır (iş bitirme dosyası ile birlikte),

14. Şirketimiz tarafından tesisin kontrol edilir ve belirlenen tarihte devreye alma işleminin gerçekleştirilir,

15. Kabul tutanağının düzenlenmesi (Standart ve şartnamelere aykırı durumların tespit edilmesi halinde tesis devreye alınmayacak ve eksiklikler tutanağa kayıt edilerek firmadan bu eksiklikleri gidermesi istenecektir. Eksiklikler giderildikten sonra kontrol işlemi tekrarlanacaktır).

 

 *: Bu bedel 2024 yılı için geçerli olup EPDK tarafından 1 yıl (1 Ocak–31 Aralık tarihleri arasında) boyunca geçerli olacak şekilde güncellenmektedir.